Utylizacja odpadów w Krakowie

Utylizacja odpadów polega na zniszczeniu lub przekształceniu - przygotowaniu surowców, które straciły swoje właściwości użytkowe do ponownego wykorzystania. Takie działania prowadzi się zazwyczaj ze względów ekonomicznych, ale również sanitarnych. Utylizacja odpadów bowiem niweluje ryzyko powstania ognisk chorób zakaźnych. Dodatkowo unieszkodliwienie śmieci to także ograniczenie ich niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, a zatem poddanie zagospodarowaniu i odzyskowi.

Jednak utylizacja odpadów nie odbywa się dowolnie. W Polsce regulowana jest przepisami ustawy o gospodarowaniu odpadami oraz ustawy o ochronie środowiska. Dlatego, by cały proces prowadzić zgodnie z prawem, należy dysponować wiedzą i znajomością określonych regulacji prawnych.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami. Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju i całej Unii Europejskiej wymogami. Dysponujemy bogatym zapleczem technicznym i wykwalifikowanym personelem. Posiadamy też wszystkie niezbędne pozwolenia i uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności związanej z utylizacją odpadów.

Odbieramy odpady o kodzie 17 09 04